Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

De schoolgids

Dit is het eerste schooljaar van basisschool De Kameleon. De Kameleon is ontstaan na de fusie van de RKBS Theo Scholte, RKBS De Troubadour en OBS De Weert.

Onze school heeft tijdelijk twee locaties, tot de nieuwbouw klaar is. Eén is gele­gen aan de Bartokstraat en de andere locatie bevindt zich aan de Van Brakelstraat. De nieuwbouw komt aan de Bartokstraat op de locatie van De Troubadour. In dit schooljaar zal het ontwerp van de school definitief worden en zullen we starten met de nieuwbouw.

De school heeft aan het begin van dit schooljaar ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er zijn 21 leerkrachten, 3 intern begeleidsters, een administratief medewerkster, een conciërge, vrijwilligers en een directeur werkzaam.

Waar wij aan werken

In dit schooljaar streven wij ernaar dat binnen onze school de doorgaande lijn in het onderwijsproces is vastgelegd en gewaarborgd. Daarnaast willen een keuze maken in de wijze waarop wij de zaakvakken en creatieve vakken thematisch en in samenhang gaan aanbieden. Voorwaarde voor dit alles is een duidelijke cultuur en structuur. Deze gaan we dan ook ontwikkelen en vastleggen.

De Kameleon wordt een integraal kindcentrum. Het doel is dat wij, in de toekomst, vanuit één visie en met één team opvang en onderwijs voor kinderen van 2-13 jaar gaan realiseren. In dit schooljaar gaan we daar duidelijke stappen in zetten.

De schoolgids

Hier vindt u de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Deze gids geeft antwoord op allerlei praktische vragen over onze school. Actuele informatie ontvangt u via onze nieuwsbrief en de website. Op deze website vindt u naast de meest actuele informatie ook veel inhoudelijke informatie. Omdat onze school nog volop in ontwikkeling is, wordt de website in de loop van het schooljaar steeds meer inhoudelijk gevuld.

Klik hier om onze schoolgids te kunnen lezen