Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

De oudervereniging

De oudervereniging organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor de kinderen en ouders zoals kerstactiviteiten, Koningsspelen, de avondvierdaagse, schoolreisjes, de gezinsavond en nog veel meer. De kosten hiervan worden betaald door inkomsten uit het ophalen van oud papier en de ouderbijdrage.

Lidmaatschap van de oudervereniging is vrijblijvend. Als lid van de oudervereniging hoeft u niet of nauwelijks bij te betalen voor activiteiten. Wenst u geen lid te worden dan zullen activiteiten zoals schoolreisjes apart gefactureerd worden. Over het algemeen is het op jaarbasis voordeliger om lid te worden dan apart te betalen voor activiteiten.

De afschrijving zal plaatsvinden medio januari. Over de exacte datum doen wij u nog bericht. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om het bedrag ineens te betalen dan vragen wij u contact op te nemen met de ouderraad door te mailen naar or@bsdekameleon.nl. Wij gaan dan samen met u kijken hoe we tot een betalingsregeling kunnen komen. De Ouderraad (OR) is het bestuur van de vereniging.

De OR leden zijn: Gery ter Haar, Rozemarijn van Dijk, Danielle Hoeben, Gerdien Freriksen, Samantha Japink, Jasper Westerhof, Ellis Middelhuis, Annemarie ten Hagen (penningmeester), Esther Varenhorst (secretaris) en Niels Bekkers (voorzitter)

Klik op onderstaande linken om het huishoudelijke reglement in te zien of om u in te schrijven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERVERENIGING

INSCHRIJFFORMULIER OUDERVERENIGING

IBAN van OR De Kameleon is: NL73 RABO 0322 9274 55

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook