Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Aanmelding


Aanmelding nieuwe leerlingen

Op elk gewenst moment bent u als ouders welkom om informatie te vragen over onze school. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met Robert Everink, directeur van De Kameleon.

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan

De gemeente Haaksbergen verstuurt aan het begin van elk kalenderjaar een brief aan de ouders van kinderen die in het betreffende jaar tussen 1 oktober en het jaar erop 1 oktober 4 jaar oud worden. Zij worden dan uitgenodigd hun keuze te maken en ontvangen tevens een aanmeldingsformulier. Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier en de bijlagen downloaden.

Wij vinden het fijn als u ook onze school opneemt in uw overwegingen. Om u te informeren over onze school organiseren wij jaarlijks (in februari of maart) een open huis.

Wilt u hier niet op wachten, dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak met ons maken.

Aanmeldings- en inschrijvingsformulier 2018-2019 BS De Kameleon

bijlage 1 Toestemmingsverklaring bepalen ondersteuningsbehoefte BS De Kameleon

bijlage 2 Toestemmingverklaring ouders verstrekking gegevens aan derden BS De Kameleon

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, dan helpen wij u graag. U kunt ook aanmeldingsformulieren bij ons op school ophalen.


Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen

Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bv. door verhuizing) voor hun zoon of dochter, kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om het veranderen van basisschool binnen Haaksbergen, geldt hiervoor de zgn. bao-baoregeling. In deze regeling is afgesproken hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met een eventuele wisseling.  Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars en medewerkers van de huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur beslist uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook