Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Aanmelding


Aanmelding nieuwe leerlingen

Op elk gewenst moment bent u als ouders welkom om informatie te vragen over onze school. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met Robert Everink, directeur van De Kameleon

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan

De gemeente Haaksbergen verstuurt aan het begin van elk kalenderjaar een brief aan de ouders van wie hun kind in het betreffende jaar tussen 1 oktober en het jaar er op 1 oktober 4 jaar oud worden. U wordt dan uitgenodigd uw keuze te maken. U ontvangt dan ook een aanmeldingsformulier. Hieronder kunt het aanmeldingsformulier en de bijlagen downloaden.

Wij vinden het fijn als u ook onze school opneemt in uw overwegingen. Om u te informeren over onze school organiseren wij op 23 maart 2018 een open huis. U bent van harte welkom op locatie Bartokstraat van 8.30-12.00 uur. Wij informeren u graag over onze school. Ook de peuterspeelzaal, die bij ons in het gebouw zit, is dan te bezoeken.

Wilt u hier niet opwachten, dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak met ons maken.

Aanmeldings- en inschrijvingsformulier 2018-2019 BS De Kameleon

bijlage 1 Toestemmingsverklaring bepalen ondersteuningsbehoefte BS De Kameleon

bijlage 2 Toestemmingverklaring ouders verstrekking gegevens aan derden BS De Kameleon

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, dan helpen wij u graag. U kunt ook aanmeldingsformulieren bij ons op school ophalen.


Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen

Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bv. door verhuizing) voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Haaksbergen, dan geldt hiervoor de zgn. bao-bao regeling. In deze regeling is afgesproken hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met deze eventuele wisseling. (Klik hier om deze regeling in te zien). Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars, vorige/huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook