Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Ouders & school

Onze school streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met ouders.

Een grote betrokkenheid van ouders bij school heeft een positieve invloed op het kind en zijn of haar ontwikkeling. Naast dat ouders emotioneel betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, de school en de leerkracht is het ook van belang dat de ouders interesse tonen in en belangstelling hebben voor dat wat hun kind leert op school. Dit kan thuis maar ook op school door ouderavonden en tien minutengesprekken te bezoeken.

Daarnaast hopen dat ouders ook actief deelnemen aan activiteiten op onze school. Dat kan onder andere door het hulpouder te zijn bv. tijdens uitstapjes, hand en spandiensten verrichten tijdens schoolse activiteiten.

Ouderparticipatie kan ook door zitting te nemen in de Ouderraad of MR. Op deze site vindt u onder dit item hierover meer informatie.

 

 

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook