Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Hoofdluisprotocol

Hoofdluis veroorzaakt ongewild veel overlast. Hoofdluis is geen ziekte, maar iets dat iedereen kan overkomen. Hoofdluis bevindt zich graag op de schone hoofdhuid van kinderen. Op ons IKC proberen wij het hoofdluisprobleem zoveel mogelijk te beperken en, als het kan, helemaal uit te bannen.
Dit vraagt evenwel een goede samenwerking tussen ons en de ouders/verzorgers.
We gaan open en eerlijk om met hoofdluis. Hoofdluis hoeft namelijk geen taboe te zijn. In de groepen praten we er over. We moeten er met elkaar voor zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp wordt. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat je je er niet voor hoeft te schamen, maar dat het wel noodzakelijk is om snel te handelen bij constatering van hoofdluizen, om verspreiding te voorkomen.

Om hoofdluis vroeg te kunnen constateren is er door het IKC en ouders een luizenwerkgroep geformeerd. De luizenwerkgroep, die wordt aangestuurd door een coördinator, voert regelmatige controles uit. Deze controle/screening moet als ‘service’ naar ouders gezien worden. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de regelmatige controle thuis.

Klik op onderstaande link om het protocol te lezen. In dit protocol staat ook hoofdluis te behandelen.

Hoofdluisprotocol IKC De Kameleon

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook