Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Het onderwijs

Het onderwijs op De Kameleon

Uitgangspunt voor ons onderwijs is dat ieder kind, leerkracht en ouder zich veilig en gezien voelt. Een positief welbevinden van kinderen op onze school is de belangrijkste stap om te komen tot leren.

Het doel van basisschool De Kameleon is dat wij willen bereiken dat ieder kind aan het eind van de basisschoolperiode in staat is als een zelfstandige, sociale en positief- kritische leerling deel kan nemen aan de, voor dat kind, meest optimale vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken werken wij handelings- en opbrengstgericht.

Vanuit het welbevinden werken wij aan betrokkenheid. Als kinderen zich betrokken voelen bij de school en de leerstof is heeft dat een positief effect op alles wat een kind op school leert.

Als basis leren wij kinderen de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, schrijven en spelling aan. Maar ook besteden wij ruim aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen en wereld oriëntatie.

 

Wereld oriëntatie wordt vanaf thematisch aangeboden middels VierKeerWijzer, een methodiek waarin gebruikt wordt gemaakt van de theorie van professor Gardner rond de meervoudige intelligenties. Binnen deze methodiek is ook veel ruimte voor de ontwikkeling van de 21 eeuwse vaardigheden en de creatieve vakken.

Binnen ons onderwijs aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben bieden onder meer Spaans en techniek aan.

 

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook