Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking
Maand archief

Aanmelding nieuwe leerlingen

Ouders van wie hun zoon/dochter tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 4 jaar oud worden, ontvangen binnenkort van de gemeente een brief met daarin informatie over de aanmelding bij een basisschool naar keuze. Aan ouders wordt gevraagd om voor 1 april 2018 hun keuze te bepalen.

Door de Europese wet op privacy (AVG), die op 28 mei 2018 van kracht wordt, zijn de aanmeldingsformulieren uitgebreid met twee extra bijlagen, waarin aan ouders/verzorgers gevraagd wordt hun instemming te verlenen aan het informatie uitwisselen met derden.

Hieronder vindt u het aanmeldings en inschrijvingsformulier en de bijlagen.

Aanmeldings- en inschrijvingsformulier 2018-2019 BS De Kameleon

bijlage 1 Toestemmingsverklaring bepalen ondersteuningsbehoefte BS De Kameleon

bijlage 2 Toestemmingverklaring ouders verstrekking gegevens aan derden BS De Kameleon

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook